Het Kruis dragen en Jezus volgen..

kruis

Vallen en opstaan, dat kennen we wel. Strijden voor hetgeen waar we voor staan en willen hebben.
Als een herdoopte Christene lijkt het leven nog zwaarder. Jezus zei ons niks voor niks ‘draag je kruis en volg mij’.
Het is een stuk zwaarder dan voor iemand die niet geloofd.
Mijn strijd met de wereld begint wanneer ik wakker wordt tot in mijn dromen door. Ja echt, tot mijn dromen door.
In mijn slaap ben ik vaak tegen ‘bezeten’ mensen en dieren aan het strijden met het Woord van God. En HALLELUJA, dat ik met God’s kracht van ze win! Soms wordt ik er zelfs in de ochtend uitgeput wakker van, ken je dat?armor

Vanaf ik wakker wordt moet ik zorgen dat ik niet eerst tegen mijn man praat, maar eerst God bedankt voor het waken over mij wanneer ik sliep en dat ik weer wakker mag worden. Zorgen dat ik niet eerst mijn telefoon pakt om met mijn klanten te connecten, maar eerst God dank.
Overdag krijg je met vele mensen en situaties te maken. Mensen die je niet zo aardig vindt vanwege wat ze je aan hebben gedaan tot een financiele tegenslag. Je kan in een dip raken en je al snel ‘werelds’ gaan gedragen. Met ‘werelds’ bedoel ik, wraakzuchtig zijn en ondankbaarheid tonen als je (financiele) tegenslag krijg. Je kan boos worden op onze Schepper Jehova, of gewoonweg niet bidden omdat je door de bomen het bos niet meer ziet.
Door de dagelijkse drukheden wil/heb je geen tijd maken voor God’s Woord of even stil zijn. Tegenwoordig verwarren zelfs Christenen God’s stilte met ‘Yoga’ om weer even in ‘balans’ te komen.
Geloof mij, dit heb ik ook gedaan maar toen ik de achtergrond wist van Yoga, ben ik dit direct gestopt.

Ik baal ervan niet een echte vasthoudende Bijbellezer te zijn, dus heb ik een ‘eigen’manier van wandelen in het licht gevonden. Ik probeer zoveel mogelijk in contact te blijven met gelovigen, Youtubefilmpjes kijken over God’s Woord, Bijbelteksten opzoeken op internet en Bijbelse filmpjes te kijken, maar ook hier moet ik voor waken omdat het niet altijd klopt met wat er in de Bijbel staat. Zoals de film van Noah dat laatst in de bios draaide, ze hebben God’s Woord daarin zo gemanipuleerd zodat het leek alsof onze Schepper een gemene man is!
Zelfs hier moeten wij Christenen voor waken. Ik moet opletten als ik in een kerk zit of ze wel de Gehele Bijbel nemen en niet alleen een gedeelte. Ik moet zorgen als Christene dat als ik aan tafel zit met mensen die God nog niet kennen of BEWUST niet willen kennen, je het respect krijg om je gebed te mogen doen voordat we ALLEMAAL gaan eten.
Als Christene mag je niet met iemand eten die je eten vervloekt heeft door God belachelijk te maken als je dankzegging doet over het eten.
Als Christene moet je geen zorgen maken om materie en er geen waarde aan hechten, noch de wereld mooi vinden omdat de Here daar geen waarde aan hecht en Zijn Huis voor ons veel mooier is dan dat wij ons kunnen voorstellen!
Als Christene wil je en is het je plicht om iedereen die je spreekt, over Jezus zijn bestaan kenbaar te maken. En dat kan heel lastig zijn als iemand het niet van je wilt aannemen. Maar opdat moment moet ik leren loslaten want de Bijbel zegt ons dat we de bloed van een ontwetene aan ons hand hebben als ze Jezus niet kennen. Maar op het moment dat jij het mooie en helende nieuws brengt en diegene wilt het niet aannemen, dat je hun bloed niet meer draagt. Met andere woorden, je hebt de verantwoordelijkheid bij hun zelf gelaten.

We moeten ondanks dat we onregelmatig werken, de zaterdag Sabbath in ere houden voor de Heer. We moeten waakzaam zijn steeds weer en onophoudelijk bidden want het kwade komt als een dief om je te beroven van alles wat Jezus je heeft gegeven zoals: je bestemming, je gezondheid maar vooral je geloof in Jezus!
wolfs

We moeten ons aan de 10 geboden houden enz enz. Ach tjah, je kent het wel.. Het is een hele waslijst. Maar dit is wat Jezus bedoeld met ‘het Kruis dragen’. Je afzetten naar hoe de wereld leeft en je hoofd houden op zijn terugkomst.
Want Jezus heeft een doel met ons, Hij wilt ons het beste geven als we Hem volgen. Wees alert mijn broeders en zusters, de duivel komt in vele vormen. Toets daarin alles wat je ziet en hoort. Ken je het nummer van: ‘First i was blind and now i see’. Awel, als je het licht met je draag kan je elke duisternis onthullen!

God’s zegen!

Keshia

gered worden

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *